This time we have to say goodbye to an amazing group of Swedish culinary students. They did a great job for two months during their internship in Valladolid, Spain. Our friends, Lars, Lillemor, Jarmo, Monica, and much more teachers did a great job. We had a very good time hosting them and we wish them a great success for their future careers. Great job guys!!!!

 

Den här gången måste vi säga adjö till en fantastisk grupp svenska matlagare. De gjorde ett bra jobb i två månader under sin praktik i Valladolid, Spanien. Våra vänner, Lars, Lillemor, Jarmo, Monica, och mycket fler lärare gjorde ett bra jobb. Vi hade en mycket bra tid att vara värd för dem och vi önskar dem en stor framgång för deras framtida karriärer. Bra jobb killar !!!!